LIBGDX gdx tools

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 09:32 25 jul 2014 de Angelfg (discusión | contribs.)
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

LIBGDX Tools son un conxunto de clases que nos poden facilitar a tarefa de desenrolar un xogo.

Pódese descargar directamente coa ferramenta de xeración de proxectos ou neste enlace.

Máis información en: https://bitbucket.org/dermetfan/libgdx-utils/wiki/API%20Reference