Diferencia entre revisiones de «LIBGDX MVC»

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
 
(Sin diferencias)

Revisión actual del 12:52 3 nov 2014

UNIDADE 2: Modelo-Vista-Controlador

Modelo-Vista-Controlador

A miña idea inicial era non facer esta parte obrigatoria e poñer todo o control do xogo na clase PantallaXogo, facendo optativo o que vou explicar a continuación, pero resultaría demasiado complicado de manter as dúas opcións nun curso a distancia xa que o sitio onde van ir os métodos variaría.

A idea é crear unha clase Controladora que vai mover e controlar todo o que pasa no noso xogo. Quen non queira facer esta parte tería que implementar todos os métodos na clase PantallaXogo, pero eu recomendo facelo como vou explicar a continuación.

Empecemos:

Tal cal fixemos no exercicio anterior poderíamos establecer o movemento de todos os personaxes, pero nos estamos a seguir un modelo no que separamos o control (mover os gráficos) da súa visualización (render), e desta forma non o faríamos.

O concepto é moi sinxelo.


Dividimos o xogo en tres partes:

 • Modelo: onde están definidas as clases que nos serven de base para o noso mundo. Isto xa o estamos a facer agora. Serían as clases Mundo, Personaxe, Piexe, Gancho, Pescador.
 • Vista: aquí só se debuxan os obxectos que conforman o noso mundo e a cámara en base as súas propiedades de posición e tamaño.
 • Controlador: controla todo o que sucede no noso mundo e modifica as propiedades dos obxectos que pertencen ó Modelo.

A maiores imos ter unha zona de nome Pantallas que serán cada unha das pantallas do noso xogo e que terán as interfaces que permiten xestionar os eventos e que informarán á clase controladora de que evento se trata.


Polo tanto imos ter:

 • Paquete modelo: onde estarán as clases que nos van servir para gardar a información de cada personaxe do noso xogo. Aquí estará a clase Mundo e unha clase por cada tipo de personaxe que conforme o noso xogo (incluído disparos, plataformas,...).
 • Paquete renderer: clase que vai visualizar os personaxes do noso mundo. Só vai debuxar, non vai ningún tipo de control.
 • Paquete pantalla: clases que derivan da clase Screen e que van a implementar as interface´s que nos van permitir iteracionar co xogo (pulsar a pantalla e recoller dito evento) e chamar á clase Controladora informando de dito evento.
 • Paquete controlador: onde se atopan as clases que van encargarse de controlar todos os eventos (choque entre dous personaxes, disparo que alcanza a un inimigo,...) e recoller a información sobre a iteración do usuario coa pantalla dende a clase que se atopa no paquete pantalla.


Graficamente será algo parecido a isto:


LIBGDX Teoria 03.jpg


Agora por cada pantalla:


LIBGDX Teoria 04.jpgAplicando estes conceptos ó noso xogo:

 • Creamos o paquete com.plategaxogo2d.renderer e movemos a clase RendererXogo a dito paquete.
 • Creamos o paquete com.plategaxogo2d.controlador.
 • Dentro de dito paquete creamos a clase ControladorXogo.
 • Modificamos o constructor de dita clase para pasarlle un obxecto da Mundo xa que o imos necesitar para controlar os personaxes do noso mundo.
 • Creamos un método update cun parámetro delta que vai ser chamado pola clase PantallaXogo de forma continua.
 • Creamos dentro da clase PantallaXogo un obxecto da clase controladora (ó igual que fixemos coa renderer) e chamamos ó método update.


Traducido a código, creremos unha nova clase de nome ControladorXogo nun paquete novo de nome com.plategaxogo2d.controlador:

Código da clase ControladorXogo

package com.plategaxogo2d.controlador;

import com.plategaxogo2d.modelo.Mundo;

public class ControladorXogo {
	Mundo meuMundo;
	
	public ControladorXogo (Mundo mundo){
		this.meuMundo=mundo;
		
	 }
	
	/**
	 * Vai chamar a todos os métodos para mover e controlar os personaxes
	 * Tamén xestionará os eventos producidos polo usuario e que veñen dende a clase PantallaXogo
	 * @param delta
	 */
	public void update(float delta){
		
		
	}

}


Código da clase PantallaXogo
Obxectivo: modificamos a clase para que chame á clase ControladorXogo.

public class PantallaXogo implements Screen {

	private MeuXogoGame meuXogoGame;
	private RendererXogo rendererXogo;
	private ControladorXogo controladorXogo;
	
	Mundo meuMundo;

	public PantallaXogo(MeuXogoGame meuXogoGame) {
		
		meuMundo = new Mundo();

		this.meuXogoGame = meuXogoGame;
		rendererXogo = new RendererXogo(meuMundo);
		controladorXogo = new ControladorXogo(meuMundo);
	}

	@Override
	public void render(float delta) {
		// TODO Auto-generated method stub

		rendererXogo.render(delta);
		controladorXogo.update(delta);
	}

    ................

Movendo os gráficos co MVC

Agora para mover os gráficos só será necesario chamar o método update de cada personaxe e que sexa dito método o que cambie a posición en función da velocidade.

Cando a posición cambie, a clase RendererXogo visualizará a nova posición.

En código:

Código da clase ElementoMobil
Obxectivo: modificamos a clase para que mova o elemento móbil en función da velocidade.

public class ElementoMobil extends Personaxe{

	public ElementoMobil(Vector2 posicion, Vector2 tamano, float velocidade_max) {
		super(posicion, tamano, velocidade_max);
		setVelocidade(velocidade_max);
	}
	@Override
	public void update(float delta) {
		// TODO Auto-generated method stub
		
		posicion.add((velocidade*delta),0);
}

}


Código da clase Controlador
Obxectivo: chamamos ó método update de cada coche. O nome do método será controladorCoches xa que a parte de mover tamén terá código de control (visto posteriormente).

public class ControladorXogo {

	Mundo meuMundo;

	public ControladorXogo(Mundo mundo) {
		this.meuMundo = mundo;

	}

	private void controlarCoches(float delta){
		
		for(ElementoMovil coche: meuMundo.getCoches()){
			coche.update(delta);
		}
		
	}
	/**
	 * Vai chamar a todos os métodos para mover e controlar os personaxes Tamén
	 * xestionará os eventos producidos polo usuario e que veñen dende a clase
	 * PantallaXogo
	 * 
	 * @param delta
	 */
	public void update(float delta) {

		controlarCoches(delta);
	}

}


Se probades o código podedes comprobar como os coches se moven á velocidade indicada na clase Mundo cando as instanciamos...
-- Ángel D. Fernández González -- (2014).