Instantánea escenario 3.B - SAMBA 3 Linux

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
  • Ao igual que nos escenarios anteriores crear unha instantánea para o escenario 3.B: Samba3 - Clientes Linux, para as seguintes MVs:
    • dserver00
    • uclient01
    • uclient02