Instalar MySQL 5.0

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Para facer a instalación de MySQL, faremos o seguinte:

yum install mysql mysql-devel mysql-server

A continuación crearemos a configuración de arranque para o MySQL (para que arranque o servizo cada vez que arranquemos o servidor):

chkconfig --levels 235 mysqld on
/etc/init.d/mysqld start

Comprobamos que xa se está executando, escribindo o seguinte:

netstat -tap | grep mysql

Debería aparecer algo como o seguinte:

[root@server1 named]# netstat -tap | grep mysql
tcp    0   0 *:mysql           *:*             LISTEN   2059/mysqld
[root@server1 named]#

Si non aparece, editaremos o ficheiro /etc/my.cnf e descomentaremos a opción skip-networking:

vi /etc/my.cnf

[...]
#skip-networking
[...] 

e reiniciamos o servidor de MySQL:

/etc/init.d/mysqld restart 

Executamos

mysqladmin -u root password yourrootsqlpassword
mysqladmin -h server1.example.com -u root password yourrootsqlpassword 

para asignar un contrasinal para o usuario root (xa que si non o pomos calquera podería acceder as nosas bases de datos).