Instalación de Windows Server: wsbase

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 11:42 7 nov 2016 de Carrion (discusión | contribs.)
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
  • Visto, no punto anterior, como se instala o Sistema Operativo Debian o usuario debe ser quen de instalar un servidor Windows 2008 ou 2012: wsbase nun host real.
  • Preferiblemente a versión Datacenter 64 bits.
  • Unha vez instalada a MV non realizar nada máis nela.


  • A continuación amósase o escenario de instalación da MV wsbase do escenario 4.B.

00 Servizos Virtualizacion Escenarios Semana 04 B.jpg-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez (Maio-2013, Rev1: Feb 2014 - Rev2: Nov 1014)