Iniciar sistema dual por primeira vez

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 01:03 7 mar 2015 de Carrion (discusión | contribs.) (→‎O escritorio)
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Menú de inicio

Cada vez que se acenda ou reinicie o ordenador aparecerá un menú semellante ao da imaxe seguinte.

00 Ubuntu Desktop Ed 2012 Inicio Ubuntu 01.jpeg

Este menú ofrece 10 segundos para seleccionar que sistema se desexa iniciar. Se pasados os 10 segundos e o usuario non interactuou có menú o sistema inicia o sistema operativo seleccionado por defecto, neste caso, Ubuntu. Para moverse por ese menú hai que facer uso das teclas frecha arriba e frecha abaixo do teclado. Non funciona có rato.

Iniciar MS Windows por primeira vez

Unha vez instalado Ubuntu, hai que revisar que o sistema operativo MS Windows segue funcionado. Por tanto, no menú de inicio, movéndose coas teclas de cursor (frecha arriba e frecha abaixo), seleccionar o menú Windows 7, ou que proceda en cada caso.

00 Ubuntu Desktop Ed 2012 Inicio Ubuntu 03.jpeg

Unha vez seleccionado o menú de MS Windows premer a tecla ENTER.

Comprobación de disco

Como a partición de MS Windows actual non ten o mesmo tamaño que anteriormente, MS Windows necesita comprobar que todo está coherente.

00 Ubuntu Desktop Ed 2012 Inicio Ubuntu 04.jpeg

Non premer ningunha tecla para que MS Windows realice os tests que precise.

Atención: ao rematar ese proceso o sistema reiníciase e hai que estar atentos para volver a seleccionar que se desexa iniciar MS Windows.

Unidades de disco duro

 • Agora en O Meu PC / Equipo de MS Windows hai dúas unidades de disco.
  • C:, era, e é, a unidade existente que contén o sistema operativo, programas e datos de usuario. Ten un tamaño menor que o que tiña orixinalmente.
  • E:, é nova partición de intercambio entre GNU/Linux e MS Windows que se creou durante a instalación de Ubuntu. Notar que para acceder a esa partición distínguense dous casos:
   • En Windows accederase a esa partición a través da unidade E:.
   • En GNU/Linux a través da carpeta /media/win-linux.

00 Ubuntu Desktop Ed 2012 Inicio Ubuntu 05.jpeg


O administrador de discos

Premer co botón dereito sobre O Meu PC ou Equipo en Windows Vista/7. Seleccionar Administrar Unha vez na consola de Administración de equipos, seleccionar Administrador de discos.

00 Ubuntu Desktop Ed 2012 Inicio Ubuntu 06.jpeg


Obsérvese como está particionado e como MS Windows só recoñece as particións primeira e última (C: e E:).

Iniciar Ubuntu por primeira vez

Ao acender o ordenador aparecerá o menú da imaxe inferior. Se se está en MS Windows é preciso reiniciar o sistema para ver o menú de novo.

00 Ubuntu Desktop Ed 2012 Inicio Ubuntu 01.jpeg


Por defecto está seleccionado o sistema operativo Ubuntu e hai un contador de segundos decrementándose dende 10 ate 0. Pode acontecer:

 • Non se preme ningunha tecla: o contador chegará a 0 e iniciarase o sistema operativo seleccionado por defecto.
 • Prémese ENTER: detense o contador e iníciase a opción marcada por defecto.
 • Prémese unha tecla distinta de ENTER: o contador párase e agora débese seleccionar coas teclas de cursor (frecha arriba e abaixo) unha opción e premer ENTER.
 • Prémense as frechas de cursor: acontece o mesmo que no caso anterior.

A segunda opción é para iniciar Ubuntu a modo proba de fallos. Esta opción escollerase cando o iniciar coa primeira hai erros e o sistema non se inicia. Esta opción débena escoller aqueles usuarios que teñen unha tarxeta gráfica nVidia e o sistema amosa comportamentos estraños se se escolle a primeira opción. Isto solucionarase no último apartado desta parte II . Con esta segunda opción pódense arranxar problemas, pero esixe saber traballar na consola en modo texto e ter uns coñecementos medios-altos sobre GNU/Linux en xeral.

A terceira opción serve para comprobar a memoria RAM do ordenador.


Iniciar sesión por primeira vez

Aparece a pantalla de inicio de sesión, obsérvese que está en inglés, aínda que se seleccionara o idioma galego. Seleccionar o nome de usuario, no caso que nos ocupa é: administrador. Escribir o seu contrasinal (abc123.) e premer ENTER.

00 Ubuntu Desktop Ed 2012 Inicio Ubuntu 02.jpeg


O escritorio

Unha vez iniciada a sesión, aparecerá o escritorio de traballo.

00 Ubuntu Desktop Ed 2012 Inicio Ubuntu 19.jpeg

Aínda que se explican varias partes do mesmo, a instalación aínda non está completada. Precisamos configurar a rede para poder baixar os paquetes que faltan do idioma galego e rematar a instalación actualizando o sistema.

O escritorio non é moi distinto do que se tiña na versión Live.

Comprobar a instalación

 • Se prememos no Dash/Inicio e abrimos un terminal podemos executa uns comandos que nos van permitir coñecer características do noso sistema.
 • Neste caso as imaxes pertencen a un sistema operativo coa versión 14.04-2 LTS.

00 Ubuntu Desktop Ed 2012 Instalación 09.jpeg

 • No terminal executamos os seguintes comandos e prememos ENTER despois de cada instrucción. Coidado cos espacios.

00 Ubuntu Desktop Ed 2012 Inicio Ubuntu 07A.jpeg

 • cat / etc/issue.
  • O comando 'cat amosa o contido dos ficheiros, neste caso do ficheiro issue que está no directorio etc.
  • Nese ficheiro está gardada a versión que temos do sistema operativo.
 • uname -a
  • O comando uname amosa información sobre o sistema, co parámetro "-a" amosa toda a información posible.
  • Neste caso podemos ver a versión do Kernel de Linux: 3.16.0-30
  • Tamén podemos ver que o noso sistema é de 64 bits.
 • df -h
  • O comando df amosa información sobre o uso de espacio en disco. O parámetro "-h" é para que amose a información en formato "humano".
  • Podemos ver as particións sda5, sda7 e sda8 e onde están montadas: en /, /home e /media/win-linux respectivamente.
  • Tamén podemos ver o seu tamaño, o espazo consumido e o dispoñible en KiB, MiB e GiB.
   • Nota a partición sda5 en realidade ten 10 GiB, como se verá máis adiante con gparted, pero rebuscando, e eses misterios da informática, o comando df -h amosa 9,8. As demais están ben.
   • Observar como Ubuntu nada máis instalado e con reprodutor de música e vídeos, navegador de internet, ferramenta ofimática, etc, etc só ocupa 3,8 GiB. • Se agora abrimos no Dash/Inicio o Monitor de sistema

00 Ubuntu Desktop Ed 2012 Inicio Ubuntu 07B.jpeg

 • Podemos ver as particións os seus tamaños, o consumido, o libre, pero esta vez en GB, non en GiB.

00 Ubuntu Desktop Ed 2012 Inicio Ubuntu 07C.jpeg

 • Tamén podemos ver a Memoria Virtual (swap) como dispón de 2 GiB e non se está consumindo ningún.
 • So se está consumindo memoria RAM.


Apagar o sistema

Unha vez que se practique o necesario, non instalar nada por agora, imos apagar o sistema para poder configurar a rede, se non está xa configurada. Pero imos comprobalo.

00 Ubuntu Desktop Ed 2012 Inicio Ubuntu 07.jpeg

 • Observar como se ve na imaxe un cadro de diálogo no que se indica que o idioma non está totalmente configurado. Iso pasa se se instalou sen conexión a internet. Pero iso xa o arranxaremos dentro dun intre.

Escollendo Shut down... ou Apagar... no menú do botón superior dereita podemos apagar o equipo.

-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez