ImageView

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 09:09 28 jul 2015 de Angelfg (discusión | contribuciones)
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • Un control ImageView mostra en pantalla unha imaxe calquera.


 • Permite ser escalada (android:scaleType) e tinguida (android:tint)


 • A clase ImageView herda directamente da clase View

00 Part of Android View Hierarchy.png


Caso práctico

 • Comezamos creando o proxecto U2_13_ImageView
 • Creamos unha aplicación que cargue por defecto unha imaxe de "OK" e un botón.
 • Cando prememos no botón ou na imaxe cambia a imaxe por outra de "NON-OK" e así continuamente.


Recursos de imaxes

 • Crear o cartafol /res/values/drawable

XML do layout

 • Observar como se referencia á imaxe que vai cargar o control (liña12).
 • Os dous controles chaman ao mesmo método no caso de facer click neles.
 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:orientation="vertical" >
 6 
 7   <ImageView
 8     android:id="@+id/img_imaxe"
 9     android:layout_width="wrap_content"
10     android:layout_height="wrap_content"
11     android:contentDescription="Imaxe"
12     android:src="@drawable/ok"
13     android:onClick="onCambiarImaxeClick"
14     android:tag="OK" />
15 
16   <Button
17     android:id="@+id/btn_cambiar_imaxe"
18     android:layout_width="wrap_content"
19     android:layout_height="wrap_content"
20     android:onClick="onCambiarImaxeClick"
21     android:text="Cambiar imaxe" />
22 
23 </LinearLayout>
 • Liña 14: Pónselle unha etiqueta á imaxe para poder controlar por código cal é a imaxe cargada.Código Java

 1 package com.example.u2_13_imageview;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.os.Bundle;
 5 import android.view.Menu;
 6 import android.view.View;
 7 import android.widget.ImageView;
 8 
 9 public class U2_13_ImageView extends Activity {
10 
11 	@Override
12 	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
13 		super.onCreate(savedInstanceState);
14 		setContentView(R.layout.activity_u2_13__image_view);
15 	}
16 
17 	@Override
18 	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
19 		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
20 		getMenuInflater().inflate(R.menu.u2_13__image_view, menu);
21 		return true;
22 	}
23 
24 	public void onCambiarImaxeClick(View view) {
25 		// ImageView img = (ImageView) view;
26 
27 		ImageView img = (ImageView) findViewById(R.id.img_imaxe);
28 
29 		if (img.getTag() == "OK") {
30 			img.setTag("NO");
31 			img.setImageResource(R.drawable.no);
32 
33 		} else {
34 			img.setTag("OK");
35 			img.setImageResource(R.drawable.ok);
36 		}
37 	}
38 
39 }
 • Liña 29: comprobamos cal é o Tag da imaxe cargada.
 • Liña 30, 31: se a imaxe é ok.png entón cargamos a de no.png e cambiamos a etiqueta. O mesmo se fai nas liñas 34 e 35.
 • A través da clase Java R accedemos ás imaxes.
 • Liña 25: se o método se chama so dende a imaxe e non dende o botón poderíamos facer uso do parámetro view do método e comentar a liña 27.-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).