ImageView

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 09:09 28 jul 2015 de Angelfg (discusión | contribs.)
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • Un control ImageView mostra en pantalla unha imaxe calquera.


 • Permite ser escalada (android:scaleType) e tinguida (android:tint)


 • A clase ImageView herda directamente da clase View

00 Part of Android View Hierarchy.png


Caso práctico

 • Comezamos creando o proxecto U2_13_ImageView
 • Creamos unha aplicación que cargue por defecto unha imaxe de "OK" e un botón.
 • Cando prememos no botón ou na imaxe cambia a imaxe por outra de "NON-OK" e así continuamente.


Recursos de imaxes

 • Crear o cartafol /res/values/drawable

XML do layout

 • Observar como se referencia á imaxe que vai cargar o control (liña12).
 • Os dous controles chaman ao mesmo método no caso de facer click neles.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical" >

  <ImageView
    android:id="@+id/img_imaxe"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:contentDescription="Imaxe"
    android:src="@drawable/ok"
    android:onClick="onCambiarImaxeClick"
    android:tag="OK" />

  <Button
    android:id="@+id/btn_cambiar_imaxe"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:onClick="onCambiarImaxeClick"
    android:text="Cambiar imaxe" />

</LinearLayout>
 • Liña 14: Pónselle unha etiqueta á imaxe para poder controlar por código cal é a imaxe cargada.Código Java

package com.example.u2_13_imageview;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.widget.ImageView;

public class U2_13_ImageView extends Activity {

	@Override
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.activity_u2_13__image_view);
	}

	@Override
	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
		getMenuInflater().inflate(R.menu.u2_13__image_view, menu);
		return true;
	}

	public void onCambiarImaxeClick(View view) {
		// ImageView img = (ImageView) view;

		ImageView img = (ImageView) findViewById(R.id.img_imaxe);

		if (img.getTag() == "OK") {
			img.setTag("NO");
			img.setImageResource(R.drawable.no);

		} else {
			img.setTag("OK");
			img.setImageResource(R.drawable.ok);
		}
	}

}
 • Liña 29: comprobamos cal é o Tag da imaxe cargada.
 • Liña 30, 31: se a imaxe é ok.png entón cargamos a de no.png e cambiamos a etiqueta. O mesmo se fai nas liñas 34 e 35.
 • A través da clase Java R accedemos ás imaxes.
 • Liña 25: se o método se chama so dende a imaxe e non dende o botón poderíamos facer uso do parámetro view do método e comentar a liña 27.-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).