Exemplos

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 20:15 5 jun 2010 de Ricardofc (discusión | contribs.) (→‎Mediante o Tag)
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

EXEMPLOS

NOTAS:
 1. Para obter máis información sobre a etiqueta <applet> dirixirse á seguinte ligazón: http://www.w3.org/TR/REC-html40/struct/objects.html
 2. Convertidor de Tags <applet> a <object>/<embed>:
  No JDK distribuido por Sun proporcionase unha ferramenta para convertir Tags <applet> ao tipo <object>/<embed>, esta ferramenta atópase no $JDK_HOME/lib/htmlconverter.jar, onde $JDK_HOME é o directorio de instalación do JDK, por exemplo: /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.20/lib/htmlconverter.jar
  Esta ferramenta posúe una interface gráfica a cal é invocada dentro do directorio onde reside este arquivo jar mediante o seguinte comando :
  $ java -jar htmlconverter.jar -gui 

  Para máis información sobre htmlconverter visitar a ligazón http://java.sun.com/javase/6/docs/technotes/guides/plugin/developer_guide/html_converter_more.html


EXEMPLO 1

Código Java do Applet: Ex1Applet.java

Arquivo Ex1Applet.java

package applets;

import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JLabel;

public class Ex1Applet extends JApplet {

  public void init() {
    String texto = "Ola CG";
    JLabel etiqueta = new JLabel(texto, JLabel.CENTER);
    add(etiqueta);
  }

}


Unha vez compilado iste código obteriamos o arquivo Ex1Applet.class, que ven sendo o applet a colgar no servidor web.

Inclusión do applet nun documento HTML: Ex1Applet.html

Mediante o Tag <applet>

<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Páxina HTML Applet</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H3><HR WIDTH="100%">Applet HTML Page<HR WIDTH="100%"></H3>
<P>
<APPLET codebase="classes" code="applets/Ex1Applet.class" width=350 height=200></APPLET>
</P>
</BODY>
</HTML>


O navegador para descargar e executar o applet debe atopalo, co cal a páxina web onde o applet vaise visualizar debe conter unha referencia ao arquivo .class do mesmo. Así:

 • codebase: Indica a ruta base onde buscar a dirección indicada en code. Non é obrigatorio, co cal se non se especifica tomarase coma dirección base a da páxina HTML, o que equivale a codebase="."
 • code: Indica a ruta onde se atopa o arquivo .class do applet. O seu uso é obrigatorio xa que se non se especifica o navegador non sabe onde procurar o applet.
 • widht: O ancho do applet en píxeles.
 • height: O alto do applet en píxeles.


Polo tanto o servidor web debería conter a seguinte estrutura arbórea a servir:

.
|-- Ex1Applet.html
`-- classes
  `-- applets
    `-- Ex1Applet.class

Mediante o Tag <object>

Arquivo Ex1Applet.html construido mediante o paquete htmlconverter.jar

<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Páxina HTML Applet</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H3><HR WIDTH="100%">Applet HTML Page<HR WIDTH="100%"></H3>
<P>
<!--"CONVERTED_APPLET"-->
<!-- HTML CONVERTER -->
<object
  classid = "clsid:8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93"
  codebase = "http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-6u20-windows-i586.cab#Version=6,0,0,2"
  WIDTH = 350 HEIGHT = 200 >
  <PARAM NAME = CODE VALUE = "applets/Ex1Applet.class" >
  <PARAM NAME = CODEBASE VALUE = "classes" >

  <param name = "type" value = "application/x-java-applet;version=1.6">
  <param name = "scriptable" value = "false">

  <comment>
	<embed
      type = "application/x-java-applet;version=1.6" \
      CODE = "applets/Ex1Applet.class" \
      JAVA_CODEBASE = "classes" \
      WIDTH = 350 \
      HEIGHT = 200
	  scriptable = false
	  pluginspage = "http://java.sun.com/products/plugin/index.html#download">
	  <noembed>
      
      </noembed>
	</embed>
  </comment>
</object>

<!--
<APPLET CODE = "applets/Ex1Applet.class" JAVA_CODEBASE = "classes" WIDTH = 350 HEIGHT = 200>


</APPLET>
-->
<!--"END_CONVERTED_APPLET"-->

</P>
</BODY>
</HTML>

EXEMPLO 2

Código Java do Applet: Ex2Applet.java

Arquivo Ex2Applet.java

package applets;

import java.awt.Graphics;
import java.applet.Applet;

public class Ex2Applet extends Applet {
  String nome, apel1, apel2;

  public void init() {
    nome = getParameter( "Nome" );
    apel1 = getParameter( "Apel1" );
    apel2 = getParameter( "Apel2" );
  }

  public void paint( Graphics g ) {
    g.drawString( "Ola "+nome+" "+apel1+" "+apel2+"!",25,25 );
  }
  
}


Unha vez compilado iste código obteriamos o arquivo Ex2Applet.class, que ven sendo o applet a colgar no servidor web.

Inclusión do applet nun documento HTML: Ex2Applet.html

Mediante o Tag <applet>

<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Paxina HTML Applet</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H3><HR WIDTH="100%">Applet HTML Page<HR WIDTH="100%"></H3>
<P>
<APPLET codebase="classes" code="applets/Ex2Applet.class" width=350 height=200 >
          <param name="Nome" value="Pepito">
          <param name="Apel1" value="Perez">
          <param name="Apel2" value="Suarez">
</APPLET>
</P>
</BODY>
</HTML>


O navegador para descargar e executar o applet debe atopalo, co cal a páxina web onde o applet vaise visualizar debe conter unha referencia ao arquivo .class do mesmo. Así:

 • codebase: Indica a ruta base onde buscar a dirección indicada en code. Non é obrigatorio, co cal se non se especifica tomarase coma dirección base a da páxina HTML, o que equivale a codebase="."
 • code: Indica a ruta onde se atopa o arquivo .class do applet. O seu uso é obrigatorio xa que se non se especifica o navegador non sabe onde procurar o applet.
 • widht: O ancho do applet en píxeles.
 • height: O alto do applet en píxeles.


Agora aparece o Tag <param> que permite introducir parámetros dentro do applet para que este os recolla no código e poida traballar cos seus valores. Así:

 • name: Indica o nome do parámetro.
 • value: Fai referencia ao valor do parámetro


Polo tanto o servidor web debería conter a seguinte estrutura arbórea a servir:

.
|-- Ex2Applet.html
`-- classes
  `-- applets
    `-- Ex2Applet.class

Mediante o Tag <object>

Arquivo Ex2Applet.html construido mediante o paquete htmlconverter.jar

<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Paxina HTML Applet</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H3><HR WIDTH="100%">Applet HTML Page<HR WIDTH="100%"></H3>
<P>
<!--"CONVERTED_APPLET"-->
<!-- HTML CONVERTER -->
<object
  classid = "clsid:8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93"
  codebase = "http://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-6u20-windows-i586.cab#Version=6,0,0,2"
  WIDTH = 350 HEIGHT = 200 >
  <PARAM NAME = CODE VALUE = "applets/Ex2Applet.class" >
  <PARAM NAME = CODEBASE VALUE = "classes" >
  <param name = "type" value = "application/x-java-applet;version=1.6">
  <param name = "scriptable" value = "false">
  <PARAM NAME = "Nome" VALUE="Pepito">
  <PARAM NAME = "Apel1" VALUE="Perez">
  <PARAM NAME = "Apel2" VALUE="Suarez">

  <comment>
	<embed
      type = "application/x-java-applet;version=1.6" \
      CODE = "applets/Ex2Applet.class" \
      JAVA_CODEBASE = "classes" \
      WIDTH = 350 \
      HEIGHT = 200 \
      Nome ="Pepito" \
      Apel1 ="Perez" \
      Apel2 ="Suarez"
	  scriptable = false
	  pluginspage = "http://java.sun.com/products/plugin/index.html#download">
	  <noembed>
      
      </noembed>
	</embed>
  </comment>
</object>

<!--
<APPLET CODE = "applets/Ex2Applet.class" JAVA_CODEBASE = "classes" WIDTH = 350 HEIGHT = 200>
<PARAM NAME = "Nome" VALUE="Pepito">
<PARAM NAME = "Apel1" VALUE="Perez">
<PARAM NAME = "Apel2" VALUE="Suarez">


</APPLET>
-->
<!--"END_CONVERTED_APPLET"-->

</P>
</BODY>
</HTML>


--ricardofc [4/06/10]