Deshabilitar SELinux

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

SELinux é unha extensión de seguridade de Fedora que proporciona seguridade extendida. Este sistema xeralmente provoca máis problemas que ventaxas, sobre todo nos servizos. Polo tanto deshabilitaremos esta funcionalidade.

Editaremos o ficheiro /etc/selinux/config e poremos SELINUX=disabled:

vi /etc/selinux/config

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#    enforcing - SELinux security policy is enforced.
#    permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#    disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these two values:
#    targeted - Targeted processes are protected,
#    mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
# SETLOCALDEFS= Check local definition changes
SETLOCALDEFS=0

Despois de facer isto teremos que reinicia-lo sistema de novo:

shutdown -r now