Curso Formación Profesorado -Platega: Servizos de virtualización tipo I e tipos II. Técnicas de alta dispoñibilidade

De Manuais Informática - IES San Clemente.
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


88x31.png


Este manual de Curso Platega: Servizos de virtualización tipo I e tipo II. Técnicas de alta dispoñibilidade. é creado e editado por Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez baixo a licenza Creative Commons 3.0:

  • Copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra, sempre mencionando ós autores.
  • Uso non comercial.
  • Compartir as modificacións baixo a mesma licenza.
Para calquera outro tipo de uso non contemplado na licenza anterior consulte aos autores: Antonio de Andrés Lema ou Carlos Carrión Álvarez.


Este manual/curso está deseñado para o curso de formación do profesorado: Servizos de virtualización tipo I e tipo II. Técnicas de alta dispoñibilidade.


Trátase de acercarse aos distintos tipos de virtualización e o manexo das ferramentas VirtualBox e Xen Server, así como técnicas de almacenamento remoto e distribuído utilizando FreeNAS.

O seu seguimento será realizado a través da plataforma PLATEGA da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.


Cada apartado do curso comeza indicando os obxectivos que persegue ese apartado así como o escenario necesario para levalo a cabo.PARTE 00: Coñecementos de partida e observacións sobre o materialPARTE I: Introdución á virtualización. Instalación de VirtualBox


PARTE II: Configuración de máquinas virtuaisPARTE III: Manexo avanzado e virtualización de servizos con VirtualBoxPARTE IV: Técnicas de almacenamento remoto: CIFS e NFS. Implementación con FreeNASPARTE V: Técnicas de almacenamento remoto: iSCSI. Implementación con FreeNASPARTE VI: Xen, Xenserver e Xen Cloud Platform (XCP). Características e instalación

PARTE VII: Instalación e configuración de máquinas virtuais con XenServer


PARTE VIII: Instantáneas, políticas de protección e escritorios remotosPARTE IX: Xestión da rede e almacenamento remoto con Xenserver


PARTE X: Alta dispoñibilidade con XenServer

-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez --