Criterios de avaliación

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Os Criterios de Avaliación son concrecións que permiten valorar se os resultados de aprendizaxe foron alcanzados e expresan o nivel aceptable do mesmo.