Contidos PAR

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 12:04 21 sep 2011 de Arribi (discusión | contribs.)
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Os seguintes contidos pretenden servir de axuda ao alumnado matriculado no módulo Planificación e Administración de Redes (PAR), correspondente ao Ciclo Formativo de Administración de Sistemas Informáticos e Redes (ASIR). Tamén é unha guía para facilitar ao profesorado o desenvolvemento curricular de dito módulo.

 • Unidade II. Integración de elementos nunha rede
  • Medios físicos.
  • Largura de banda e taxa de transferencia.
  • Cables metálicos (coaxial, STP, FTP e UTP).
  • Armarios.
  • Canles para cableamento.
  • Factores físicos que afectan á transmisión.
  • Conexión sen fíos. Espectros de onda de microondas e radio. Topoloxías.
  • Asociación e autenticación na WLAN.
  • Direccionamento físico.
  • Dominios de colisión e de broadcast.
  • Direccionamento IP.
  • Protocolos ARP e RARP.
  • Direccionamento dinámico (DHCP).
  • Adaptadores con fíos e sen fíos: instalación e configuración.
  • Tecnoloxías Ethernet.
  • Tecnoloxías de redes sen fíos.
  • Monitorización de redes. Protocolo SNMP.

--Arribi 11:04 21 sep 2011 (BST)