Historial de revisiones de «Configuración do cliente NFS.vello»

Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Selección de diferencias: marca las casillas correspondientes a las versiones a comparar y pulsa Intro o el botón de abajo.
Leyenda: (act) = diferencias con la versión actual, (ant) = diferencias con la versión anterior, m = edición menor.

  • (act | ant) 15:51 7 may 2014Carrion (discusión | contribuciones). . (28 905 bytes) (+28 905). . (Página creada con «==Introdución== *Xa vimos que o no servidor os usuarios do LDAP xa poden acceder aos seus homes e a comun. *Imos agora configurar os clientes para que os usuarios do LDAP ...»)