Configuración de políticas de grupo con Samba4

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
 • As políticas de grupo son unha funcionalidade avanzada e moi completa que nos permite personalizar de forma cómoda moitísimos aspectos da configuración dos clientes Windows do dominio.
 • Non se pretende afondar na configuración das políticas de grupo neste curso; tan só veremos como podemos utilizalas en Samba4 con un sinxelo exemplo.


Aprende.png
SE QUERES SABER MÁIS...

Este enlace inclúe unha explicación bastante detallada sobre a configuración das políticas de grupo en dominios Windows:

Configuración de políticas de grupo con RSAT

 • A opción máis cómoda para definir e administrar as políticas de grupo é utilizar as RSAT.

Configuración de políticas de grupo con samba-tool

 • samba-tool inclúe o subcomando gpo para manipular as políticas de grupo do dominio. A continuación se mostran as súas opcións principais:
root@dserver00:~# samba-tool gpo -h
Usage: samba-tool gpo <subcommand>

Group Policy Object (GPO) management.


Options:
 -h, --help show this help message and exit


Available subcommands:
 aclcheck    - Check all GPOs have matching LDAP and DS ACLs.
 create     - Create an empty GPO.
 del       - Delete a GPO.
 dellink     - Delete GPO link from a container.
 fetch      - Download a GPO.
 getinheritance - Get inheritance flag for a container.
 getlink     - List GPO Links for a container.
 list      - List GPOs for an account.
 listall     - List all GPOs.
 listcontainers - List all linked containers for a GPO.
 setinheritance - Set inheritance flag on a container.
 setlink     - Add or update a GPO link to a container.
 show      - Show information for a GPO.
For more help on a specific subcommand, please type: samba-tool gpo <subcommand> (-h|--help)
 • A continuación móstrase a execución do comando para visualizar as políticas de grupo do dominio:
root@dserver00:~# samba-tool gpo listall
GPO     : {31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}
display name : Default Domain Policy
path     : \\iescalquera.local\sysvol\iescalquera.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}
dn      : CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=iescalquera,DC=local
version   : 0
flags    : NONE

GPO     : {6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04FB984F9}
display name : Default Domain Controllers Policy
path     : \\iescalquera.local\sysvol\iescalquera.local\Policies\{6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04FB984F9}
dn      : CN={6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=iescalquera,DC=local
version   : 0
flags    : NONE

GPO     : {4F7110B5-026B-4FEC-90D7-737CC6E6D0AC}
display name : iescalquera
path     : \\iescalquera.local\SysVol\iescalquera.local\Policies\{4F7110B5-026B-4FEC-90D7-737CC6E6D0AC}
dn      : CN={4F7110B5-026B-4FEC-90D7-737CC6E6D0AC},CN=Policies,CN=System,DC=iescalquera,DC=local
version   : 65536
flags    : NONE


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez