Borrado de Rexistros

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 16:43 11 ene 2013 de Veiga (discusión | contribs.)
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


E finalmente, para pechar o ciclo, quédanos o borrado de rexistros.

O borrado de rexistros é un dos procesos máis sinxelos. Para indicar que elemento imos borrar usamos un enlace á páxina borra.php pasándolle o IDE_Proba de cada rexistro, deste xeito a páxina borra.php sabe que elemento da táboa ha de borrar.

--- exemplo5 ----

<html> 
<head> 
  <title>Exemplo de PHP</title> 
</head> 
<body> 
<H1>Exemplo de uso de bases de datos con PHP e MySQL</H1> 

<?php 
  include("conexion.php"); 
  $sql= "select * from proba";
  $resultado=mysql_query($sql, $conexion); 
?> 

  <TABLE BORDER=1 CELLSPACING=1 CELLPADDING=1>
    <TR><TD>&nbsp;<B>Nome</B></TD>
    <TD>&nbsp;<B>Apelidos</B>&nbsp;</TD>
    <TD>&nbsp;<B>Borrar</B>&nbsp;</TD></TR> 

<?php
 while($fila= mysql_fetch_array($resultado)) {
  printf("<tr><td>&nbsp;%s</td>
     <td>&nbsp;%s&nbsp;</td>
     <td><a href=\"borra.php?ide=%d\">Borra</a></td></tr>",
     $fila["Nome"],$fila["Apelidos"],$fila["IDE_Proba"]); 
  } 
  mysql_free_result($resultado); 
  mysql_close($conexion); 
?> 
</table> 
</body> 
</html>
--- borra.php ---

<?php 
  include("conexion.php"); 
  $sql= sprintf("delete from proba where IDE_Proba=%s",$_GET['ide']);
  mysql_query($sql, $conexion); 
  
  header("Location: exemplo5.php"); 
?>

A páxina borra.php conéctase á base de datos e borra o rexistro indicado na variable $ide que foi pasado desde a páxina exemplo5.php.

Unha vez o rexistro borrouse vólvese a cargar a páxina exemplo5.php

--Rafael Veiga 11:17 10 feb 2009 (GMT)