Administración básica e utilización de sistemas ERP

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Índice

Administración básica de Odoo

 • Nun navegador iniciamos Odoo e accedemos coa conta de administrador.
Administrador
 • Editamos a conta do administrador e no separador Permisos de acceso marcamos Características técnicas. Despois de gardar, actualizamos con F5 e veremos máis opcións no menú do lateral esquerdo.
Administrador
 • Noutro navegador diferente, iniciamos sesión coa conta de empregado creada na páxina anterior. Comprobamos que inicialmente non ten elementos no menú.
EmpregadoMódulos de localización e comunicacións

 • É posible instalar novas linguas para a interface, pero é importante manter o inglés que será usado para as palabras non traducidas (como é o caso do galego). Ademais pódense instalar módulos de localización. Podemos visualizar os relativos a España procurando l10n_es.
Administrador


A día de hoxe aínda non están accesibles todos os módulos de localización de Odoo 8.0 porque aínda están a migralos de OpenERP 7.0 e a probalos.

OpenERP 7.0 • O administrador instala o primeiro módulo de comunicacións: Red Social.
Administrador


 • Agora o usuario vai ter un correo interno e outras utilidades para comunicarse co resto de empregados.
Empregado

 • Instalación do módulo: Libreta de direcciones. Os empregados poden crear novos contactos: clientes, provedores, empregados, etc. No exemplo, un cliente da empresa.
Empregado


 • Podemos instalar e experimentar outro módulo relacionado: Notas.
EmpregadoDescarga e instalación de módulos

Fonte: Ángel Moya

Descarga e instalación da rama de módulos de localización española:

 • Instalación do sistema de control de versións git.
 • Descarga da rama de módulos de localización española.
 • Copia ao directorio addons.
sudo su
apt-get install git
git clone https://github.com/OCA/l10n-spain.git
cp -r l10n-spain/* /usr/lib/python2.7/dist-packages/openerp/addons/
 • Clicamos en Actualizar lista de módulos e en Módulos locales procuramos novamente l10n_es.
Administrador
Cando tentamos instalar un módulo nos apartados Módulos locales o Aplicaciones en línea pode ser que nos dea un erro. Por exemplo, ao tentar instalar Topónimos españoles responde dicindo que o módulo base_location non está dispoñible.

Administrador
Estas son as accións que se teñen que realizar para instalalos de forma manual:

 • Enviamos os módulos á máquina de Ubuntu Server por FTP, MobaXterm, carpetas compartidas, etc. Outra alternativa é descargalos desde dentro da máquina virtual co comando wget.
 • Copiamos o ficheiro ZIP no directorio /usr/lib/python2.7/dist-packages/openerp/addons/
 • Descomprimimos: unzip *.zip
 • Eliminamos os ZIP: rm *.zip
 • Na web de adminstración de Odoo, clicamos en Actualizar lista de módulos.
 • En Módulos locales eliminamos o filtro Aplicaciones en línea e procuramos os módulos l10n_es. Agora xa permite instalar l10n_es_toponyms que resolve as súas dependencias instalando automaticamente base_location.

Grazas a este módulo, pódese usar o CP para preencher automaticamente outros campos:

Administrador
Administrador

Instalación mínima para unha PEME

No apartado Módulos locales, instalamos os módulos CRM, xestión de almacén, xestión de compras, xestión de vendas, contabilidade e finanzas e recursos humanos.

 1. Cada vez que instalamos un módulo aparecen novas opcións no menú Configuración, submenú Configuración. Alí temos que configurar as cararcterísticas xerais dos módulos.
 2. Tamén temos que editar a conta do empregado e activar os checkbox correspondentes para que poida utilizar o menú do módulo e as diferentes opcións do menú. Vemos exemplos de configuración e utilización do módulos CRM.


 • Módulo CRM.
Administrador
Administrador
Empregado
Empregado

Recoméndase testar máis opcións interesantes no menú Configuraciones.

Desmarcamos os checkbox Portal e Público, porque máis adiante impediría acceder aos contactos e realizar compras, vendas, etc.


Temos que proceder do mesmo xeito coa instalación e configuración dos outros módulos:

Instalación mínima para unha PEME
 • Módulo Gestión de almacenes.
 • Módulo Gestión de compras.
 • Módulo Gestión de ventas.
 • Módulo Contabilidad y finanzas.
 • Módulo Directorio de empleados: recursos humanos.
 • Módulos l10n_es: localización española (algún xa foi instalado automaticamente).


Utilización básica de Odoo

Fonte: Sistemas de Gestión Empresarial, César San Juan Pastor, Editorial Garceta.

Xestión de almacén

Novo almacén
Novo produto
 • Creación da estrutura do almacén.
 • Utilización do almacén.
 • Informes do almacén.
 • Etc.Se tivermos o módulo de contabilidade instalado, podemos acceder ao separador Contabilidad e indicar a que categoría pertence o produto.

Nese momento, o usuario pode crear unha categoría nova, ou tamén pode facelo previamente o administrador.

Nova categoría
Escoller categoría

Xestión da compra-venda

Compra
Venda
Factura
 • Creación de contactos: provedores e clientes.
 • Creación de categorías, produtos e stock inicial.
 • Ordes de compra.
 • Ordes de venda.
 • Etc.


Proceso de compra (menú Purchases):

 • Solicitude de orzamento.
 • Confirmar pedido.
 • Recibir factura / Recibir produtos.
 • Validar. (Tamén se pode facer no menú de contabilidade).
 • Pagar. (Idem).


Proceso de venda:

 • Crear pedido de venda (orzamento).
 • Enviar por email / Imprimir.
 • Confirmar venda.
 • Crear factura.
 • Ver factura, validar. (Tamén se pode facer no menú de contabilidade).
 • Rexistrar pago. (Idem).
Xestión da contabilidade

Validación e pago de facturas
Validación e pago de facturas
 • Xestión de facturas.
 • Xestión de asentos.
 • Xeración de informes contables.
 • Cerre contable.
 • Etc.

Xestión dos recursos humanos

Alta de empregados
 • Xestión de empregados e contratos.
 • Contratación de persoal.
 • Xestión da asistencia.
 • Nóminas.
 • Informes.
 • Etc.
Configuración
Selección de persoalXestión das relacións cos clientes

 • Publicación de novas.
 • Selección de persoal.
 • Comercio electrónico.
 • Xestión de reclamacións.
 • Xestión de soporte (helpdesk).
 • Informes.
 • Etc.

O administrador realiza a configuración en Sitio Web, Personalizar, Instalar aplicaciones, por exemplo:

 • Blogs (novas).
 • Postos de traballo.
 • Comercio electrónico.


Instalar aplicaciónsDe seguido, en sitio web o administrador accede a:

 • Tienda: publica os produtos.
 • Noticias: crea unha nova.
 • Trabajos: publica as ofertas de traballo.


Publicar produtos


Ver ofertas de traballo

Desde outro navegador, sen facer login, podemos visualizar os produtos da tenda, as novas e as ofertas de traballo.

--Vence