Ámbitos de aplicación

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 00:34 19 ene 2011 de Arribi (discusión | contribs.) (→‎Ámbitos de Aplicación)
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Ámbitos de Aplicación

Moitísimos sitios web utilizan actualmente a sindicación de contidos para agregar valor aos seus servizos típicos, como unha forma de personalizalos, diferencialos e atraer máis usuarios. A continuación preséntanse algunhas aplicacións en diferentes contornas.

Medios de comunicación

Varios dos grandes portais de información incorporaron nas súas páxinas a sindicación de contidos. A BBC, CNET News, Wired, Yahoo! News etc., son algúns dos que se aliñan con este modelo. Outros xornais nacionais en América, Europa e Asia ofrecen aos seus lectores noticias case en tempo real.

Segundo algúns analistas a sindicación de contidos pode conducir a que os lectores - os clientes - cambien a súa maneira de informarse. Diarios e informativos de radio ou televisión poderían deixar de ser un produto que o cliente compra para manterse informado. Reduciríanse os intermediarios entre a fonte de información e o lector final. Un lector podería sindicar noticias e opinións sobre un determinado tema a fin de que outros lectores accedesen a estas. Desta maneira, aumentaría a interconectividade de Internet, á vez que se alteraría a función das fontes tradicionais de información.

Revistas

Un dos primeiros pasos cara á sindicación de contidos consistiu na creación do Publishing Requirements for Industry Standard Metadata (PRISM). Para este proxecto desenvolveuse un módulo de índices de contido para revistas electrónicas. Este constitúe un dos servizos de valor agregado máis relevantes das revistas, e aínda que actualmente moitas aínda ofrecen a subscrición ao servizo de índices de contido por correo electrónico, cada vez un maior número de editores e intermediarios, proporcionan canles RSS que conteñen índices de contido, a miúdo con ligazóns a resumos ou ao texto completo.

Se os editores e vendedores de revistas electrónicas sindican os seus contidos, os usuarios poden escoller recibir notificacións para os artigos relevantes recentemente publicados por título ou por materia.

Aplicacións en sitios comerciais

Os servizos de valor agregado constitúen o núcleo dos novos modelos de negocio na contorna virtual; por tanto, non resulta estraño que numerosas empresas de e-bussiness ofrezan canles RSS. Entre eles, atópanse motores de busca (exemplo, Yahoo, Google), sitios de comercio electrónico (Amazon.com) e sitios de poxas (e.x., eBay), que neste caso, permiten aos usuarios subscritos seguir os cambios de prezos.

No caso de Amazon, a popular libraría virtual, produce canles RSS que distribúen noticias sobre libros por titulares clasificados por materias.

E aínda que unha das vantaxes que se atribúe ás canles RSS é permitir "esquivar" a publicidade que alaga a moitos sitios web comerciais, Stepno (2004) sinala exemplos de implementación de canles RSS relacionados coa publicidade:

  • Páxina de anuncios intersticial: o New York Times asociouse con Userland para proporcionar unha canle de resumos de noticias libre de anuncios, con todo, cando se picaba no resumo, a miúdo atopábase un anuncio do patrocinador antes de redireccionar ao usuario á páxina de noticias do xornal.
  • Anuncios na canle RSS: InfoWorld.com e algunhas outras publicacións comezaron a inserir anuncios en texto plano inmediatamente despois do texto dos seus contidos na canle RSS.
  • Ligazóns a patrocinadores como contidos da canle: Daypop.com, un motor de busca de eventos paga o seu largo de banda mediante a colocación de anuncios na súa páxina principal e na súa canle de noticias RSS Top News.
  • Venda de canles RSS personalizados: certo número de sitios venden canles RSS personalizados a partir de buscas. Por exemplo, RSSJobs.com segue o resultado das súas procuras de empregos en HotJobs, Monster.com, e noutros sitios, e distribúen os resultados mediante unha canle RSS.

D'Souza (2005) refírese tamén ao servizo Google Adsense, que ofrece anuncios dos seus provedores de contidos embebidos nas canles.

Contornas virtuais de aprendizaxe

A sindicación de contidos pode supor unha revolución nas contornas virtuais de aprendizaxe, porque se poderían recuperar, reutilizar e actualizar facilmente os contidos sindicados en repositorios deseñados ao efecto. Os centros educativos poden elaborar materiais de maior calidade e máis específicos, e adecualos ás diversas contornas de aprendizaxe.

As canles RSS tamén poden combinarse e logo filtrarse por palabras chave mediante as aplicacións chamadas RSS Mixers, como FeedShake (http://www.advancedrssmixer.com/). D'Souza exemplifica a utilidade desta posibilidade na contorna educacional para analizar brechas no coñecemento ou simplemente para ter un punto de acceso único a canles similares. E sinala que se nunha clase, cada estudante ten o seu propio blog e combínanse todas as canles de blogs e logo fíltranse por palabras chave, o profesor podería facerse unha idea sobre se o contido asimilouse polos estudantes, se existen brechas neste coñecemento e observar se foi interesante o tema para o grupo.

Institucións de información

O número de aplicacións de RSS asociadas a bibliotecas e outras institucións de información crece exponencialmente. As bibliotecas non só utilizan as canles RSS existentes como fontes de información, senón que xeran as súas propias canles RSS como servizos de valor engadido para os seus propios produtos e servizos.

A continuación, abordaranse algúns dos usos máis típicos e as tendencias a partir da literatura consultada.

Promoción de servizos e novas adquisicións

Un dos usos principais das canles RSS nas bibliotecas é alertar aos subscritores sobre as actividades actuais. Por exemplo, as bibliotecas da University of Oxford proporcionan unha canle con anuncios como o cambio nos horarios de apertura e a introdución de novos servizos.

RSS é ideal para realizar anuncios sobre os recursos da biblioteca, fundamentalmente aqueles que se basean en Web. Por exemplo, Librarians' Index to the Internet (LII) é un directorio anotado de máis de 14,000 recursos de Internet, que seleccionan e avalían os bibliotecarios segundo a súa utilidade para os usuarios das bibliotecas públicas. Este sitio mantén unha canle de RSS que informa os sitios web recentemente incorporados.

Probablemente, a utilización máis práctica das canles RSS nas bibliotecas é a xeración de listas de novas adquisicións. Este uso sería máis conveniente para as bibliotecas pequenas que para as bibliotecas públicas ou académicas, onde a lista de novas adquisicións sería demasiado longa, aínda que se podería facer outro enfoque: dividir a lista de novas adquisicións en listas por encabezamentos de materia e facer que o sistema publique as canles RSS en novos items por materia.

Catalogación cooperativa

A biblioteca adquire a capacidade de incorporar rexistros bibliográficos que outros centros poderían compartir.

Bases de datos

Os bibliotecarios do National Cancer Institute (NCI) do National Institutes of Health (NIH) en Estados Unidos crearon unha base de datos especializada que inclúe canles RSS recompilados de Internet. A base de datos denominouse LION (Library Online). Neste caso, as canles RSS empregáronse, tanto para integrar contido de Internet ao sistema bibliotecario como para distribuír contido da biblioteca aos seus usuarios mediante canles de noticias RSS dispoñibles na súa intranet. Este sistema conecta canles RSS dunha gran variedade de fontes, entre eles: BBC News: Health; Moreover: Breast Cancer News; Cancer News; New York Times: Health; e Reuters Health onLine, e insire eses contidos na base de datos, de tal xeito que os rexistros RSS poden recuperarse, explorarse, presentarse e gardarse na área persoal do usuario. Outro aspecto excitante deste proxecto é a posibilidade de usar a tecnoloxía RSS de forma bidireccional: ademais de levar contido á base de datos, tamén publica ou sindica contidos da base de datos onLine en formato RSS para distribuílo aos usuarios rexistrados no sistema bibliotecario.

Servizo de referencia

Os contidos das canles existentes empréganse regularmente polos bibliotecarios para responder preguntas. A finais do ano 2003, o goberno de Canadá foi o primeiro goberno nacional en proporcionar un Newsroom mediante unha canle RSS. Outras informacións que frecuentemente responden os servizos de referencia como feitos, cifras, opinións tamén poden obterse a partir do emprego das canles RSS.