Resultado de la API de MediaWiki

This is the HTML representation of the JSON format. HTML is good for debugging, but is unsuitable for application use.

Specify the format parameter to change the output format. To see the non-HTML representation of the JSON format, set format=json.

See the complete documentation, or the API help for more information.

{
  "batchcomplete": "",
  "continue": {
    "arcontinue": "Exemplo3-Clonezilla_en_rede_con_DRBL:_Clonar_unha_imaxe_dun_disco_duro,_atopada_no_propio_servidor_de_clonaci\u00f3n,_a_varios_discos_duros_remotos|3785",
    "continue": "-||"
  },
  "query": {
    "allredirects": [
      {
        "fromid": 11055,
        "ns": 0,
        "title": "Bonding/LAG. Configuraci\u00f3n en FreeNAS"
      },
      {
        "fromid": 7720,
        "ns": 0,
        "title": "Conceptos b\u00e1sicos de Enrotamento (Routing) e Proxy"
      },
      {
        "fromid": 3632,
        "ns": 0,
        "title": "Configuraci\u00f3n do cliente NFS"
      },
      {
        "fromid": 7582,
        "ns": 0,
        "title": "Consideraci\u00f3ns previas \u00e1 realizaci\u00f3n da parte V"
      },
      {
        "fromid": 1310,
        "ns": 0,
        "title": "Creacion t\u00e1boa para o exemplo"
      },
      {
        "fromid": 9879,
        "ns": 0,
        "title": "Curso POO PHP Trazos"
      },
      {
        "fromid": 8099,
        "ns": 0,
        "title": "Escenario 2.F: Configuraci\u00f3n dun router virtualizado con Debian"
      },
      {
        "fromid": 8100,
        "ns": 0,
        "title": "Escenario 2.G: Configuraci\u00f3n dun servidor de virtualizaci\u00f3n con VirtualBox en Debian"
      },
      {
        "fromid": 8614,
        "ns": 0,
        "title": "Escenario 3.F: Teleporting"
      },
      {
        "fromid": 3764,
        "ns": 0,
        "title": "Exemplo3-Clonezilla en rede con DRBL: Clonar unha imaxe dun disco duro, atopada no propio servidor de clonaci\u00f3n, a varios discos duros remotos"
      }
    ]
  }
}